Certificeringen

De AF-erkende bedrijven werken volgens de kwaliteitsnormen van de Stichting AF-Erkenningsregeling.
De AF-Erkenningsregeling is in 1995 ingevoerd op initiatief het FOSAG (Onderhoud NL), de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-en glasbranche.
Aan de AF-Erkenningsregeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak-en bedrijfstechnische diploma’s.
Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het AF-erkende bedrijf waar u mee in zee gaat én over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de (nakomings-)garantie.

CERTIFICAAT

Repair Care geeft – als enige in de markt – tien jaar garantie op reparaties.
Deze tienjarige onafhankelijke systeemgarantie is absoluut uniek, aangezien de dekking niet afloopt tijdens de garantieperiode.
Daarnaast hebt u een vrije keuze in het verfsysteem (A-merken) en geldt de garantie voor zowel de houtreparatie als het schilderwerk.
De systeemgarantie wordt verstrekt op basis van projectregistratie, aangevuld met applicatiechecks en applicatieondersteuning.
Alleen bedrijven met een D.O.E.-certificering komen hiervoor in aanmerking.

Stichting Vakopleiding Schildersbedrijf heeft Schildersbedijf SAN bv opgenomen in het register van erkende opleidingsbedrijven.

Jaarlijks worden er bij ons leerlingschilders opgeleid tot vakman, zodat we ook in de toekomst verzekerd blijven van goed opgeleid personeel.

Binnen ons bedrijf is er voor iedere medewerker een opleidingsplan op het gebied van veiligheid, vakbekwaamheid en kwaliteitszorg

VCA is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij kunnen aantonen dat zij
veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. De norm wordt in Nederland beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

San is VCA** gecertificeerd

• Bij bedrijven >35 medewerkers en/of hoofdaannemer

• Multi-disciplinair (Met inschakeling van onderaannemers.)

• Redelijk groot van omvang

• Bovenop elementen VCA* worden ook de veiligheidsstructuren en –systemen van het bedrijf beoordeeld.

Beleidsverklaring van SAN Schildersbedrijf Totaalonderhoud

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleid
De markt vraagt om snelle flexibele en ter zakenkundige aanbieders. Daarom hebben wij het zo ingericht dat wij goed en snel kunnen schakelen met onze eigen personeelsinzet, maar ook met vertrouwde partijen waarmee wij uitstekend volgens onze normen en onder onze regie, samenwerken. Daarnaast is onze hechte samenwerking met de toonaangevende (industriële) verffabrikanten en groothandels niet minder belangrijk. Zo kunnen we probleemloos opdrachten van verschillende aard en omvang aan.

Korte lijnen, samenwerken, loyaliteit, luisteren naar de klant en elkaar, vinden wij belangrijk. Net als vakbekwaamheid, inzet, veiligheid, gezondheid en milieu en bij blijven op ons vakgebied. Wij en onze relaties verwachten dat iedereen zich binnen onze organisatie blijft ontwikkelen en daarvoor bieden wij dan ook de mogelijkheid. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van materieel, materiaal, kleding.  Jaarlijks wordt alle elektrische apparatuur, ladders en steigers geïnspecteerd door een gecertificeerde keuringsmeester.

Wekelijks is er overleg met de uitvoerders waarin werken worden besproken, en zo nodig direct actie ondernomen worden mocht dit nodig zijn. De medewerkers maken mede het succes: Daarom zijn wij zuinig op de medewerkers, en zullen we er alles aan doen om persoonlijk letsel te voorkomen.

Om onze waarden te handhaven, ons succes verder uit te bouwen, en om onze geplande resultaten te behalen, hebben we een kwaliteits- en VGM managementsysteem ingevoerd wat voldoet aan de eisen van 9001:2015 en VCA 2017/6.0.

We zullen er alles aan doen om SAN continu te verbeteren en te blijven voldoen aan de eisen van deze standaard.

Daarnaast stemmen we onze missie en strategie voor de komende periode af op de belangrijkste interne en externe uitdagingen (issues) waarmee we te maken hebben, of die we verwachten (en die invloed zullen hebben op de richting van onze organisatie). Hierin betrekken we de eisen van relevante belanghebbenden, die van invloed (zullen) zijn op onze organisatie (en kwaliteits- en VGM management systeem). Ook interne en externe klachten kunnen een input zijn voor deze issues. Dit systeem helpt ons om heldere doelen vast te stellen, en onze kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen af te stemmen op deze doelen en ons beleid. Gedurende het gehele jaar volgen we deze op voortgang en realisatie.

Dit beleid en onze vastgestelde doelstellingen, hebben we gecommuniceerd met al onze medewerkers, zodat ook zij kunnen bijdragen aan ons succes.

Periodiek zullen we onze beleidsverklaring beoordelen op actualiteit en geschiktheid.

Als Directie van SAN Schildersbedrijf b.v. zullen wij ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen van ons managementsysteem en alles in het werk stellen om onze geplande resultaten te behalen.

Ik zal daarvoor alle middelen beschikbaar stellen (binnen ons vermogen) die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken.

Ons kwaliteitsbeleid is van toepassing op onze gehele bedrijfsvoering. Deze beleidsverklaring kan op verzoek worden opgevraagd door Belanghebbenden.


Rick De Meijer, John de Meijer

Directie


SAN Schildersbedrijf B.V.

Opgesteld op 02-02-2018, aangepast op  10-09-2018

TOP