Infra

Het onderhoud aan infrastructuren voor (semi) overheden, zoals:

Metrostations, verkeersmasten, elektriciteits- en gascentrales, vragen om specifieke vakkennis en apparatuur. SAN heeft op dit gebied de benodigde kennis opgedaan.

TOP